IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Proves accés CFGM i CFGS 2019

Proves d'accés a cicles de grau mitjà i superior 


DATES GRAU DESCRIPCIÓ

23 d'abril

10 de maig

Mitjà
Superior

Termini inscripció a la prova    (En els centres on es fa el cicle)

21 de maig Mitjà
Superior
Llista provisional d’admesos
21 maig al
22 de maig
Mitjà
Superior
Reclamacions a la llista provisional
d’admesos
28 de mai Mitjà
Superior
Llista definitiva d’admesos
10 de juny
11 de juny
  PROVA D’ACCÉS
20 de juny Mitjà
Superior
Resultats provisionals de la prova
21 de juny al
25 de juny
Mitjà
Superior
Reclamacions als resultats provisionals
de la prova
23 d'abril al
27 de juny
Mitjà
Superior
Termini lliurament documentació
justificativa per a exempcions.
1 juliol Mitjà
Superior
Resultats definitius i lliurament de
certificats de la prova.

 

Documentació per a la prova (Grau Mitjà):

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Instància i declaració responsable. (documents)
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent (6’42€) (taxa)

Documentació per a l’exempció del Grau Mitjà:

Tota la prova:

 • Certificació d’haver superat la prova d’accés als cicles de grau superior.
 • Certificació d’haver superat la prova d’accés a laUniversitat per a persones majors de 25 anys.
 • Certificació d’haver superat el primer nivell d’un programa de qualificació professional inicial (la qualificació que se’ls assignarà per aquest apartat en el procés d’admissió, serà 5).

Part lingüística:

 • Certificació d’haver superat tota la prova o l'apartat de llengua i literatura (castellà o valencià) del qualsol·licita l’exempció en convocatòries anteriors.
 • Certificació d’haver superat les matèries corresponents en 4t d’Eso (Castellà o Valencià i Anglès).
 • Certificació d’haver superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de Diversificació Curricular.
 • Certificació d’haver superat el mòdul lingüístic-social del primer nivell en un PQPI.
 • Certificació d'haver superat l'àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.

Part social:

 • Certificació d’haver superat tota la prova o l'apartat deCiències Socials en les convocatòries anteriors.
 • Certificació d’haver superat la matèria corresponent en 4t d’Eso.
 • Certificació d’haver superat l'àmbit lingüístic i social d'un programa de Diversificació Curricular.
 • Certificació d’haver superat el mòdul lingüístic-social del primer nivell en un PQPI.
 • Certificació d'haver superat l'àmbit de Ciències Socials del cicle 2, nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.
 • Certificació d'haver superat el mòdul professional comunicació i societat I i II de qualsevol cicle de FPB.

Part científica, matemàtica i tècnica:

 • Certificació d’haver superat tota la prova, la part científica, matemàtica i tècnica o l’apartat del qual sol·liciten estar exempts en convocatòries anteriors.
 • Certificació d’haver superat les matèries corresponents en 4t d’Eso (Matemàtiques, Biologia-Geologia o Fisica-Quimica i Informàtica).
 • Certificació d’haver superat el àmbit Científic i Pràctic en 4t de Diversificació Curricular.
 • Certificació de superació del mòdul científicomatemàtic del primer nivell en un programa de PQPI.
 • Certificació d'haver superat l'àmbit Cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2 d'Educació de Persones Adultes.
 • Certificació d'haver superat el mòdul professional ciències aplicades I i II de qualsevol cicle de FPB.
 • Certificació de professionalitat de nivell 1 o superior.
 • Certificat d'haver superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà

Exempció per experiència laboral (al menys 1 any a jornada completa) haurà d’aportar:

 • Certificació de les empreses on s’ha haja treballat en què es faça constar l’activitat a què es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenvolupada i el nombre d’hores dedicades.
 • Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social on conste l’empresa i el període de contractació.

Documentació per a la prova (Grau Superior):

 • Fotocòpia del D.N.I.
 • Instància i declaració responsable (si has fet un cicle de grau mitjà, no cal presentar aquesta declaració). (documents)
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent (9’64€) (taxa)

Documentació per a l’exempció del Grau Superior:

Tota la prova:

 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

 Part Comuna:

 • Certificació d’haver superat tota la prova o l’apartat del que sol·liciten l’exempció, en convocatòries anteriors.
 • Certificació d’haver superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l’apartat corresponent.

Part Específica:

 • Certificació d’haver superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l’apartat de què sol·liciten l’exempció en convocatòries anteriors.
 • Certificació d’haver superat les matèries de batxillerat que integren la part específica o l’apartat que corresponga.
 • Certificació de estar en possessió d'un títol de tècnic en un cicle de la mateixa família professional o d'altres incloses en la mateixa opció de la prova d'accés.
 • Certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional, d'almenys nivell 2 d'una família professional de les establides per a l'opció per la qual es presenta.
 • Certificat de tindre superats dos mòduls professionals relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol de grau superior relacionat amb l'opció per la qual es presenta.
 • Exempció per experiència laboral (al menys 1 any a jornada completa) haurà d’aportar:

 

 • Certificació de les empreses on s’ha haja treballat en què es faça constar l’activitat a què es dedica l’empresa, la duració del contracte, l’activitat laboral desenvolupada i el nombre d’hores dedicades.
 • Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social on conste l’empresa i el període de contractació.

 

ANNEX II

HORARI DE LES PROVES

 

GRAU MITJÀ

10 de juny

 

Examen

Duració

09:00

10:00

Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)

1 hora

10:15

11:15

Part social: Ciències Socials, Geografia i Història

1 hora

11:30

12:15

Part Lingüística: Anglès

45 minuts

11 de juny

 

Examen

Duració

09:00

10:00

Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques

1 hora

10:15

11:00

Part cientificomatematicatècnica: Ciències de la Natura

45 minuts

11:15

12:00

Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 minuts

     

GRAU SUPERIOR

10 de juny

 

Examen

Duració

15:00

16:15

Part General : Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)

1 hora 15 minuts

16:30

17:15

Part General: Anglès

45 minuts

17:30

18:45

Part General: Matemàtiques

1 hora 15 minuts

19:00

19:45

Part General: Tractament de la Informació i Competència Digital

45 minuts

11 de juny

 

Examen

Duració

16:00

17:15

Part Específica: apartat B 1

1 hora 15 minuts

17:30

18:45

Part Específica: apartat B2

1 hora 15 minuts

 

SOL·LICITUD REVISIÓ EXAMENS DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES

 

 

Revisió del 20 al 25 de juny, de 10 a 13 hores (document)

 

 

Estàs aquí:Home Proves Accés CFGM i CFGS