IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Pasaporte

El Passaport de Llengües proporciona una visió general de la teua competència en diferents idiomes en un moment donat. Pots actualitzar el passaport a intervals regulars per a reflectir el teu progrés en l'aprenentatge d'idiomes i l'adquisició de noves experiències interculturals. També inclou un quadre d'autoavaluació del Marc Comú Europeu com a punt de referència bàsic.

El Pasaporte de Lenguas proporciona una visión general de tu competencia en diferentes idiomas en un momento dado. Puedes actualizar el pasaporte de idioma a intervalos regulares para reflejar tu progreso en el aprendizaje de idiomas y la adquisición de nuevas experiencias interculturales. También incluye un cuadro de autoevaluación del Marco Común Europeo como punto de referencia básico.

The Language Passport provides an overview of your proficiency in different languages at a given point in time. You can update the language passport at regular intervals, to reflect progress in language learning and the acquisition of new intercultural experiences. It also includes a Self-assesment Grid from the Common European Framework as a basic point of reference.

Estàs aquí:Home PEL Passaport