IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Biografia

La Biografia Lingüística facilita la teua participació en la planificació del procés d'aprenentatge, reflexionant i avaluant el teu progrés. En la Biografia Lingüística pots indicar el que saps fer en cada idioma i incloure informació sobre les teues experiències lingüístiques, culturals i d'aprenentatge obtingudes dins i fora de contextos educatius formals.

La Biografía Lingüística facilita tu participación en la planificación del aprendizaje, reflexionando y evaluando tu progreso. En la Biografía Lingüística puedes indicar lo que sabes hacer en cada idioma e incluir información sobre tus experiencias lingüísticas, culturales y de aprendizaje obtenidas dentro y fuera de contextos educativos formales.

The Language Biography facilitates your involvement in planning your learning process, reflecting upon and assessing your progress. In the Language Biography you can state what you can do in each language and include information on linguistic, cultural and learning experiences gained in and outside formal educational contexts.

Estàs aquí:Home PEL Biografia