IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

ESO

L'Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat transmetre als alumnes els elements essencials de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic; consolidar en ells hàbits d'estudi i de treball que els permeten aprendre per ells mateixos; afavorir el treball en equip; formar-los per tal que assumisquen els seus deures i exercesquen els seus drets com a ciutadans responsables i preparar-los, amb les degudes garanties, per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.

Els estudis d'Educació Secundària s'organitzen en quatre cursos.

Educació Secundària Obligatòria: 1er Curs

 
ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Biologia i Geologia
Geografia i Història
Educació Física
Música
Tecnologia
Religió / Valors Ètics
1 matèria optativa
Cultura Clàssica
Informàtica I
Francés Segon idioma
Iniciació a l'Activitat Econòmica i Empresarial
Educació Plàstica i Visual (en anglés)
Optativa Instrumental

Educació Secundària Obligatòria: 2on Curs

 
ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Física i Química
C. Socials, Geografia i Història
Educació Física
Educació Plàstica i Visual (es pot cursar en anglés)
Música 
Tecnologia
Religió / Valors Ètics
1 matèria optativa
Cultura Clàssica
Informàtica II
Iniciació a l'Activitat Econòmica i Empresarial
Segon idioma estranger

Educació Secundària Obligatòria: 3er Curs

 
ÀREES MATÈRIES ESPECÍFIQUES II MATÈRIES ESPECÍFIQUES III
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Educació Física
Biologia i Geologia
Física i Química
Educació Plàstica i Visual
Música
Religió / Valors Ètics
1 matèria específica II
1 matèria específica III
Cultura Clàssica
Tecnologia
Iniciació a l'Activitat Econòmica i Empresarial
Segon idioma estranger
Cultura Clàssica
Informàtica III
Iniciació a l'Activitat Econòmica i Empresarial
Segon idioma estranger
Tecnologia

Educació Secundària Obligatòria: 4rt Curs

 
ÀREES MATÈRIES OPTATIVES
Valencià: Llengua i Literatura
Castellà: Llengua i Literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Geografia i Història
Educació Física
Religió / Valors Ètics
2 àrees optatives
Cultura Científica
Cultura Clàssica
Filosofia
Música
Segon Idioma Estranger
Tecnologia de la Informació i Comunicació
Educació Plàstica i Visual
Matèria Troncal no cursada

 

 
1 ITINERARI
BAT. CIÈNCIES I TECNOLOGIA BAT. HUMANÍSTIC I SOCIAL ENSENYAMENTS APLICATS
Física i Química
Biologia i Geologia
Matemàtiques Acadèmiques
Llatí
Economia
Matemàtiques Acadèmiques
Tecnologia
Matemàtiques Aplicadas
CS Aplicacades a l'actividad professional O 
Iniciació a l'Activitat Econòmica i Empresarial