IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Què és la mediació

La
 mediació
 és
 un
 mètode constructiu de
 resolució
 de
 conflictes
 mitjançant
 el
 qual una tercera
 persona
 imparcial
 ajuda
 les
 parts
 en
 conflicte
 a
 transformar
 la
 forma
 que
 tenen
 de
 percebre’l,
 per
 tal
 que puguen
 trobar
 solucions
 que
 siguen
 beneficioses
 per
a  ambdues
 parts.  La
 participació
en 
la
 mediació
 és 
voluntària,
 el
 mediador
 es
 compromet 
a
 ser 
imparcial 
i
 el
 que
 es 
tracta
 durant
 la
 mediació 
és
 confidencial.

Objectius de la mediació escolar

  • Prevenir la violència escolar.
  • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.
  • Contribuir a desenvolupar actituds d’interés i respecte.
  • Ajudar a valorar i reconéixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.
  • Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.
  • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives.
  • Reduir el nombre de sancions i expulsions.
  • Aconseguir que la tendència siga la intervenció dels alumnes que tenen el conflicte.
Estàs aquí:Home Mediació Què és la mediació?