IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

CURS DE FORMACIÓ DE MEDIADORS

En aquest curs escolar es porta a terme el segon Curs de formació d'alumnes mediadors a l´IES Consuelo Aranda.  El seu objectiu és formar un grup de nous mediadors -aproximadament de 15 a 20 alumnes- per tal de poder resoldre conflictes per la via del diàleg.
El
 mediador
 necessita
 tenir
 una
 formació
 específica,
 segons
 el 
camp
 en
 què
 haja
 d’actuar.
 No
 es  tracta
 d’un
 procediment
 que
 es
 puga
 aplicar 
basant-se 
únicament 
en
 la
 intuïció,
 sinó 
que
 requereix
 una
 bona 
preparació,
 tant
 teòrica 
com
 pràctica. El
 mediador
 ha
 de 
conéixer
 el 
seu
 rol,
 que 
és 
d’anàlisi
 del
 conflicte
 i
 de
 facilitació
 de
 les
 relacions,
 deixant
 que
 les
 parts
 assumisquen
  la
  responsabilitat
 i
 el
 compromís
 de
 buscar i consensuar 
el
 millor
 acord
 possible
 que
 satisfaga
 les
 parts.
En la formació s’hi treballen habilitats socials, de comunicació, d'escolta activa, d’escolta empàtica, de resolució de conflictes..., amb l'objectiu que l'alumne aprenga quina és la tasca del mediador i què significa ser-ho. A més a més, es tracta de potenciar la capacitat crítica i l'actitud dialogant.

Què és la mediació

La
 mediació
 és
 un
 mètode constructiu de
 resolució
 de
 conflictes
 mitjançant
 el
 qual una tercera
 persona
 imparcial
 ajuda
 les
 parts
 en
 conflicte
 a
 transformar
 la
 forma
 que
 tenen
 de
 percebre’l,
 per
 tal
 que puguen
 trobar
 solucions
 que
 siguen
 beneficioses
 per
a  ambdues
 parts.  La
 participació
en 
la
 mediació
 és 
voluntària,
 el
 mediador
 es
 compromet 
a
 ser 
imparcial 
i
 el
 que
 es 
tracta
 durant
 la
 mediació 
és
 confidencial.

Objectius de la mediació escolar

  • Prevenir la violència escolar.
  • Crear un ambient relaxat millorant les relacions personals.
  • Contribuir a desenvolupar actituds d’interés i respecte.
  • Ajudar a valorar i reconéixer sentiments, interessos, necessitats i valors propis i dels altres.
  • Resoldre els conflictes de manera pacífica i cooperadora.
  • Desenvolupar la capacitat de diàleg i millorar les habilitats comunicatives.
  • Reduir el nombre de sancions i expulsions.
  • Aconseguir que la tendència siga la intervenció dels alumnes que tenen el conflicte.
Estàs aquí:Home Mediació