IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

BANC DE LLIBRES any 2017-2018

La Resolució de 24 de maig de 2017 de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport informa que:

 
 
"Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
(document de lliurament de llibres de text i materials curriculars)
 
Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l'alumnat fins al 20 de juny de 2017. La Conselleria podrà establir un període extraordinari de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen.
 
L'alumnat participant en el programa del banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant del banc de llibres 2017-2018."
Estàs aquí:Home Matricula CICLES FORMATIUS Secretaría BANC DE LLIBRES any 2017-2018