IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Calendari Admissió ESO-Batxillerat 2019/2020

Calendari Admissió ESO - Centres no-adscrits

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 21/05/2019 al 30/05/2019
Presentació del requisit acadèmic
Llistes provisionals d'admesos 11/07/2019
Presentació de reclamacions de llistes provisionals (Davant la Direcció del Centre)
del 11/07/2019 al 15/07/2019
Llistes definitives de l'alumnat admés 18/07/2019
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització)
fins el 22/07/2019

Calendari Admissió Batxillerat (*)

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 21/05/2019 al 30/05/2019
Presentació del requisit acadèmic  
Llistes provisionals d'admesos 11/07/2019
Presentació de reclamacions de llistes provisionals (Davant la Direcció del Centre)
del 11/07/2019 al 15/07/2019
Llistes definitives de l'alumnat admés 18/07/2019
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització) fins el 22/07/2019

* La presentació del certificat de la nota mitjana d’ESO serà del dia 19 de juny fins al 3 de juliol.

Els alumnes admesos que no formalitzen la matricula en el termini establert, s'entendrà que renuncien a la plaça escolar.

En el cas que es presenten més d'una instància, no se tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres on queden llocs vacants.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

  • Imprés de sol·licitud emplenat telemàticament: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
  • Fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne
  • Per a l'obtenció de la puntuació del concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'imprès i l'autorització que hi apareix. Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació de dades amb la seua firma.
  • El certificat de discapacitat corresponent o de la targeta acreditativa. Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució que reconeix una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa.
  • El títol de família nombrosa
  • El títol de família monoparental expedit per la conselleria competen en matèria de família.

 

Estàs aquí:Home Admissió ESO i BATXILLERAT