IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Calendari Admissió ESO-Batxillerat 2017/2018

Calendari Admissió ESO - Centres no-adscrits

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 22/05/2017 al 31/05/2017
Presentació del requisit acadèmic del 19/06/2017 al 07/07/2016
Llistes provisionals d'admesos 12/07/2017
Presentació de reclamacions de llistes provisionals del 12/07/2017 al 14/07/2017
Llistes definitives de l'alumnat admés 19/07/2017
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització)
fins el 20/07/2017

Calendari Admissió Batxillerat

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció. del 22/05/2017 al 31/05/2017
Presentació del requisit acadèmic del 19/06/2017 al 07/07/2016
Llistes provisionals d'admesos 12/07/2017
Presentació de reclamacions de llistes provisionals del 12/07/2017 al 14/07/2017
Llistes definitives de l'alumnat admés 19/07/2017
Reclamacions a la llista definitiva (davant la Comissió d'Escolarització) fins el 20/07/2017

Els alumnes admesos que no formalitzen la matricula en el termini establert, s'entendrà que renuncien a la plaça escolar.

En el cas que es presenten més d'una instància, no se tindrà en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres on queden llocs vacants.

DOCUMENTS QUE CAL APORTAR

  • Imprés de sol·licitud emplenat telemàticament: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
  • Fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne
  • Per a l'obtenció de la puntuació del concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l'imprès i l'autorització que hi apareix. Tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la comprovació de dades amb la seua firma.
  • El certificat de discapacitat corresponent o de la targeta acreditativa. Amb els mateixos efectes es valorarà la resolució que reconeix una pensió d'incapacitat permanent en el grau total, absoluta o gran invalidesa.
  • El títol de família nombrosa
  • El títol de família monoparental expedit per la conselleria competen en matèria de família.

 

Estàs aquí:Home Admissió ESO i BATXILLERAT